Úvod

Vítejte na stránkách včelařů z Dolních Kounic.

        Důležité!!! 

 

Na schůzi 12. 1. 2018 se stručně jednalo o tom,  jestli se musí hlásit stanoviště včelstev obecním úřadům, nebo zda tato povinnost byla zrušena.

Tato problematika byla dnes řešena v tzv. včelařské internetové konferenci s tímto výsledkem:

 

·         ZMĚNA V HLÁŠENÍ ÚDAJŮ K UMÍSTĚNÍ STANOVIŠŤ VČELSTEV: Od 1. prosince 2017 nabyl účinnosti zákon č. 299/2017 Sb., který novelizuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

·         Na základě této novelizace chovatelé včel nemají povinnost hlásit údaje k umístění stanovišť včelstev místně příslušnému obecnímu úřadu, ale podle plemenářského zákona pověřené osobě.

 

·         Informace o umístění stanovišť včelstev budou od 1. 3. 2018 k dispozici v registru půdy – LPIS.

 

·         Podrobné vysvětlení je obsaženo na internetové adrese:
http://www.cmsch.cz/evidence-a-oznacovani-zvirat/vcely

 

 

·         S touto změnou souvisí také nové formuláře, jejichž vzory jsou ke stažení na internetu; pro usnadnění je přikládám k tomuto emailu.

 

Důležité!!! 

 

Odkaz na HUSTOTU zavčelní ČR 

http://colosscz.webnode.cz/hustota-zavceleni/


Aktuality

Výsadba stromů v roce 2018 - Dolní Kounice, „Vysaďte si strom“

13. 03. 2018

Výsadba stromů v roce 2018 - Dolní Kounice, „Vysaďte si strom“

Zobrazit detail »

Ke studánce (moudrosti)

31. 12. 2017

V pátek 24. 11. 2017 jsme u nás v Dolních Kounicích hostili Veru Pfeiffer , amerického výzkumníka, který byl v nedávné době také hostem na Mendelově univerzitě v Brně. V USA pracuje na univerzitě ve Wisconsinu - Madison , blízko oblasti Great Lakes na Kanadské hranici.

Zobrazit detail »