Výsadba stromů v roce 2018 - Dolní Kounice, „Vysaďte si strom“

 

 

V rámci podpory zájmové činnosti žádáme o dotační podporu na výsadbu stromů na pozemcích ve vlastnictví Města Dolní Kounice. Tuto výsadbu jsme započali v loňském roce, letos bychom chtěli pokračovat.

Cílem projektu je zvýšit druhovou pestrost dřevin poskytujících jedlé plody v extravilánu města, doplnit stromy kolem cesty ke kapli sv. Antonína (pozemek parcelní číslo 4785, 4762, v k.ú. Dolní Kounice), a zapojit do veřejně prospěšné akce místní občany.

 Do provedení výsadby bychom chtěli zapojit nejenom členy místního včelařského spolku ale i občany města, rodiny s dětmi, a každému zájemci nabídnout možnost vysadit si strom, který by byl označen keramickou tabulkou s uvedením druhu dřeviny, jména toho kdo strom vysadil a uvedením roku výsadby.

 

Máme v plánu vysadit tyto stromy, druhy: Kaštanovník setý, Jeřáb oskeruše, z dalších ovocných staré odrůdy jabloní - Panenské české, Jadernička moravská. V celkovém množství 21 ks.

Přibližné pozice lze vidět na tomto odkaze. 

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=16.4724515&y=49.0767371&z=18&base=ophoto&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9ls-OxTJA3LZ6N6c6t6P6U6W6B68Nx6WNlRBPI6Y6bN.6N626YNr64Ns66Nw6XNv6WNt6hNl68No6pN76cXY-R6SNq&ud=49%C2%B04%2733.584%22N%2C%2016%C2%B028%2716.287%22E&ud=49%C2%B04%2733.777%22N%2C%2016%C2%B028%2715.814%22E&ud=49%C2%B04%2734.065%22N%2C%2016%C2%B028%2716.292%22E&ud=49%C2%B04%2734.280%22N%2C%2016%C2%B028%2716.693%22E&ud=49%C2%B04%2734.438%22N%2C%2016%C2%B028%2717.132%22E&ud=49%C2%B04%2734.584%22N%2C%2016%C2%B028%2717.557%22E&ud=49%C2%B04%2734.694%22N%2C%2016%C2%B028%2717.996%22E&ud=49%C2%B04%2735.185%22N%2C%2016%C2%B028%2719.551%22E&ud=49%C2%B04%2735.422%22N%2C%2016%C2%B028%2720.000%22E&ud=49%C2%B04%2735.615%22N%2C%2016%C2%B028%2720.304%22E&ud=49%C2%B04%2735.839%22N%2C%2016%C2%B028%2720.637%22E&ud=49%C2%B04%2736.016%22N%2C%2016%C2%B028%2720.893%22E&ud=49%C2%B04%2736.212%22N%2C%2016%C2%B028%2721.154%22E&ud=49%C2%B04%2736.434%22N%2C%2016%C2%B028%2721.439%22E&ud=49%C2%B04%2736.655%22N%2C%2016%C2%B028%2721.719%22E&ud=49%C2%B04%2736.908%22N%2C%2016%C2%B028%2721.984%22E&ud=49%C2%B04%2737.120%22N%2C%2016%C2%B028%2722.206%22E&ud=49%C2%B04%2737.398%22N%2C%2016%C2%B028%2722.448%22E&ud=49%C2%B04%2737.636%22N%2C%2016%C2%B028%2722.684%22E&ud=49%C2%B04%2740.004%22N%2C%2016%C2%B028%2726.532%22E&ud=49%C2%B04%2740.131%22N%2C%2016%C2%B028%2726.947%22E